Foto: Nikola Kačalová

Nikola Kačalová je študentka 2. ročníka na  FPV UKF, odbor učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a ekológie. Je…

Tvorba: Viktória Hollá

Viktória Hollá je študentkou 1. ročníka odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk – slovenský jazyk. Jej najväčšou…

Film: Tajomstvá prosieckeho podzemia

Prosiecku dolinu, ktorá sa nachádza v srdci Chočských vrchov v Západných Karpatoch, pozná nejeden vášnivý turista.…

Poézia: Zuzz Funtová

Prepáč, matka Nebolo to zas tak dávno, keď si ma tak veľmi chcela. Keď si s…

Foto: Patrícia Orlíčková

Patrícia Orlíčková je študentkou 1. ročníka odboru slovenský jazyk a literatúra. Som mladá, amatérska fotografka. Fotografovaním…

Tvorba: Peter Grman

Peter Grman je študentom 1. ročníka na Gemologickom ústave UKF, kde študuje technickú mineralógiu – gemológiu.…