DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na UKF

Brány UKF sa na jeden deň opäť otvorili aj pre budúcich absolventov stredných škôl. Vo štvrtok, 12.2.2009,…

Bližšie k Billovi Gatesovi

V dnešnej dobe slovo index je pre väčšinu študentov  iba spomienkou. Malú knižku, ktorá slúžila na zápis…

S titulom či bez?

Médiami prednedávnom preletela informácia, ktorá doslova šokovala študentské kruhy. Niektorých len šokovala, iných sa priamo dotýkala.…

Takmer utajené výskumy

Naša univerzita má päť fakúlt, niekoľko katedier a dokonca zopár výskumných ústavov… Len kvôli vám sme sa…

Chceme byť univerzitní

Čo komplexná akreditácia vyžaduje Takmer celý akademický rok UKF so svojimi zamestnancami tvrdo pracovala na kompletizovaní…

Výsledky volieb do študentskej časti Akademického senátu UKF v Nitre

Dňa 11. novembra 2008 sa konali voľby do ŠČ AS UKF v Nitre. Novozvolenými členmi Študentskej…