Tvorba: Patrik Koprivňanský

Patrik je študent 1. ročníka na UKF, odbor európske štúdiá. Kresba sa stala jeho životným štýlom.…