Chcete vidieť svoj opravený test? Máte na to právo

Počas skúškového obdobia sa študent stretáva s dvomi formami skúšok. Zatiaľ čo pri tých ústnych väčšina…