Spúšťa sa predzápis. Čo to je a prečo ho nezmeškať?

Od 7. novembra bude na UKF spustený predzápis na letný semester.  Predzápis potrvá do 22. novembra.…