Vyzbieralo sa 24 litrov krvi, ktorá zachráni životy

Tento rok sa sa pod záštitou Študentských dní nitrianskych univerzít prvýkrát vo štvrtok 20. novembra 2014 zorganizovala…