Kultúrny detox: Február 2015

Máte už hotové skúšky? Verím, že sa vám ich tento semester podarilo urobiť čo najlepšie a že…