Poézia: M. Matripera

Pod pseudonymom sa ukrýva študent UKF. ZÁHrADA Keby slovom maľujem ako Monet, zveršoval by som vám…