Ktoré odbory patria k prebytočným a po ktorých je dopyt?

Pri výbere vysokej školy sú jednými z rozhodujúcich atribútov nielen naše schopnosti, ale i budúce uplatnenie v danom odbore.…