Zmeny v knižnici: čo najviac kníh v polici!

kniznica-sa-nam-rozrastaNovinky pripravuje aj Univerzitná knižnica UKF. Priestory kruhovej novostavby na Dražovskej ulici by mali byť v prevádzke od začiatku ďalšieho akademického roka. Čo je dobré vedieť pred prvou návštevou knižnice?

Nová presklená stavba má dve nadzemné poschodia. Systém spolupráce s návštevníkmi bude podobný ako v iných profesionálnych akademických knižniciach – po vstupe návštevníci, plánujúci stráviť medzi regálmi alebo v študovni dlhší čas, zamieria do suterénu, kde si budú môcť v šatni odložiť veci. V podzemí okrem šatní nájdete dva skladové priestory a technické zariadenia, do ktorých môžu, samozrejme, vstupovať len zamestnanci UK. Podľa návrhu architekta knižnica naplánovala aj rozmiestnenie knižničných priestorov. O podrobnostiach informuje riaditeľka Univerzitnej knižnice (UK) UKF Anežka Strihová: „Na prízemí bude výpožičný pult, referát MVS a MMVS, akvizícia, sem sa presunie aj študovňa. Na prvom poschodí nájdete umiestnený fond beletrie, viazané časopisy a zborníky, na druhom poschodí kancelárie a depozitný fond. Ukončením druhej etapy výstavby knižnice sa rozšíril priestor aj na literatúru, ktorá bola uložená v skladoch. V novej prístavbe a v pôvodnej časti knižnice (na prízemí aj prvom poschodí) sa bude nachádzať celý knižničný fond, prístupný pre návštevníkov knižnice.” Súčasné priestory knižnice tak aj naďalej ostanú využité, dostať sa do nich budete môcť prechodom na prvom poschodí.

Od septembra budeme do UK UKF vchádzať novým vstupom.Koniec objednávania publikácií vopred

Z dôvodu nedostatočných kapacít pre voľný výber sú niektoré jednotky umiestňované do skladov, odkiaľ sa po objednaní dostanú k čitateľom. Ide napríklad o triedy 82.0 až 9. Sprístupnením knižničných fondov, ktoré boli viazané v sklade, tak v konečnom dôsledku dôjde k zjednodušenému postupu pri požičiavaní kníh. „Bežnú literatúru si už nebude treba objednávať, bude voľne prístupná,” objasňuje riaditeľka UK.

Výnimkou sú záverečné práce, pre ktoré zostáva v platnosti objednávanie, keďže knižnica nezamestnáva skladníkov. „Túto situáciu budeme riešiť dodaním do 24 hodín. Objednávky pripravujú knihovníčky ráno, v čase od 8.00 do 9.00 h,” vysvetľuje A. Strihová.

Jedna z kópií záverečnej práce, ktorú študent odovzdáva na konci štúdia daného stupňa, tak po úspešnej obhajobe poputuje do skladových priestorov knižnice. Sprístupnená bude aj v elektronickej podobe prostredníctvom on-line katalógu knižnice. Podľa slov Anežky Strihovej nájdete v katalógu „link na prístup k danej práci. Momentálne sa táto forma prístupu testuje.” (Mimochodom, výborný prehľad s príkladmi, ako písať v záverečnej práci bibliografické a citačné odkazy, nájdete na stránke http://www.uk.ukf.sk/publikacna-cinnost/podklady-epc).

Pomocná ruka pre každého

Dlhodobým zámerom knižnice je interaktívnejšia spolupráca so študentmi. „Snahou knižnice je pomôcť študentom orientovať sa v on-line katalógu, vedieť si vyhľadať literatúru vo fonde podľa signatúry (lokácie), prípadne si vypracovať rešerš na danú tému a vyhľadať si literatúru z fondov našej knižnice,” uvádza riaditeľka.

Atraktívnejšiu spoluprácu ponúka knižnica aj doktorandom a pedagógom. Anežka Strihová zdôrazňuje, že knižnica rada ponúkne „pomoc pri práci s licencovanými databázami (na webovej stránke knižnice ponúkanými v rámci NISPEZ), pomoc pri zápise a evidovaní publikačnej činnosti, práci s karentovanými časopismi, prípadne pri poskytovaní informácií, za akých podmienok je možné publikovať v zahraničných alebo karentovaných časopisoch.”

Prístavba budovy pod Zoborom má zaujímavý, kruhový pôdorys.

Ak neviete, čo znamená…

akvizícia výber a nákup literatúry buď podľa požiadaviek katedier, alebo podľa profilu knižnice
depozitný fondsúhrn  knižničných materiálov, v prípade UK UKF knižné vydania do roku 1950
karentovaný časopisvedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge
knižničný fondsúhrn všetkých knižničných materiálov knižnice (knihy, časopisy, CD, notový materiál, mapy a pod.)
NISPEZNárodný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku
referát MVS a MMVSMVS – medziknižničná výpožičná služba, ktorú poskytuje knižnica v prípade, že hľadanú publikáciu nemá vo svojich fondoch; MMVS – medzinárodná medziknižničná služba – objednanie publikácií zo zahraničia – platená služba
rešeršdruh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných databáz o určitej problematike. Výsledkom je bibliografický zoznam dokumentov, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje.
signatúra (lokácia)označenie knihy, podľa ktorého používateľ nájde hľadanú publikáciu vo fonde, resp. na polici (knižnica si určuje spôsob radenia – v UK UKF tri znaky MDT/tri písmená z mena autora alebo z názvu publikácie)
voľný výber literatúryliteratúra voľne prístupná pre používateľov, samostatné vyhľadávanie a výber. V prípade viazaného fondu si musíte najprv vyhľadať v katalógu signatúru konkrétnej publikácie, ktorú vám prinesú zo skladu.
záverečná prácabakalárska, diplomová, dizertačná práca

Zdroje: UK UKF, www.snk.sk, www.crepc.sk.

autorka článku: Zuzana Staníková,
autorka fotografií: Denisa Vašková

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.