Odvrátená tvár dneška: Až polovica textilu pochádza z Ázie, na výrobu sa zneužívajú aj deti

Do chudobných krajín neustále putujú rôzne formy pomoci. Či už sú to peniaze, materiálna pomoc alebo samotná činnosť dobrovoľníkov, stále je to málo. Aj keď je práca dobrovoľníckych organizácií obdivuhodná, tieto problémy pretrvávajú a sčasti na tom nesieme vinu aj my – obyvatelia z bohatého severu.

V súčasnosti je zaznamenaných až 150 rozvojových krajín, a to predovšetkým na južnej pologuli. Zväčša ide o bývalé kolónie, ktoré sú navyše znevýhodnené svojou súčasnou ekonomikou a polohou. Vyznačujú sa najmä nízkou vzdelanosťou, slabou priemyselnou štruktúrou a chudobou. Veľa obyvateľov je sčasti alebo úplne negramotných, nemajú prístup k uspokojeniu základných ľudských potrieb, ako je príjem vody či kvalitnej stravy.

Vláda týchto krajín nemá vlastný rozvojový program alebo finančné prostriedky v štáte prerozdeľuje nezodpovedne. Práve do týchto častí sveta, kde je dostatok lacnej pracovnej sily (robotníci pracujú za takmer nulovú mzdu alebo splácajú dlh, patria sem aj deti) a nefungujúce zákony na ochranu pracovníka, smerujú výrobné podniky rôznych nadnárodných korporácií.

Novodobé otroctvo

Obyvateľ chudobnej krajiny nemá veľa možností, ako si zarobiť. Najviac vykorisťovaní bývajú ľudia v priemysle (napríklad textilnom, stavebnom, vo výrobe hračiek či v baniach), kde holými rukami pracujú s chemikáliami, pretože neexistuje zákon, ktorý by ich chránil. Robia dlhé hodiny bez záruky preplatenia nadčasov, navyše pod hrozbou straty zamestnania.

Foto: wikimedia.org

Dokonca je známe, že takto zneužívajú aj deti za ešte menšiu plácu, čím berú možnosť pracovať dospelým. Na výrobu sa často využívajú chemické látky, ktoré sú už desaťročie v Európe zakázané kvôli ich karcinogénnym účinkom. Ani výrobné postupy nejdú ruka v ruke s ekológiou a tieto krajiny sú permanentne znečisťované. Takýto tovar potom putuje na ďalšie spracovanie do Európy, Ameriky a Austrálie a kupuje ho bohatý svet za pár drobných.

Až 50 % textilnej výroby na svete poskytujú krajiny z Ázie. Domáci trh vďaka lacnej pracovnej sile a takmer neobmedzenému používaniu lacnejších alternatív (aj škodlivejších voči prírode a zdraviu) chemických látok a postupov upadá.

Dnešný človek si jednoducho nemôže dovoliť utratiť také peniaze za jednu vec (hoci kvalitnú a vyrobenú poctivým spôsobom) alebo ho nízka cena láka a pozadie toho všetkého mu nie je jasné. Jednoznačne ale možno tvrdiť, že my ako spotrebitelia tieto nekalosti podporujeme svojimi nákupmi. Obyvatelia tretích krajín nemajú na výber, aby zlepšili svoje životné podmienky, no my to ovplyvniť môžeme.

autorka: Veronika Selecká
náhľadová foto: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: