Poézia: M. Matripera

Pod pseudonymom sa ukrýva študent UKF. ZÁHrADA Keby slovom maľujem ako Monet, zveršoval by som vám…

Poézia: Martina Juričková

Martina je študentka 4. ročníka, medzifakultné štúdium na FPV a FF, učiteľstvo. Jej záľubou je písanie…

Foto: Adriána Molnárová

Fotografka Adriána je momentálne študentkou 3. ročníka predškolskej a elementárnej pedagogiky na FF. A čo ju…

Tvorba: Nikoleta Fellnerová

Niki je študentkou 1. ročníka 2. stupňa odboru aplikovanej sociálnej práce. Ku kresleniu sa dostala ešte…

Tvorba: Patrik Koprivňanský

Patrik je študent 1. ročníka na UKF, odbor európske štúdiá. Kresba sa stala jeho životným štýlom.…

Foto: Nikola Kačalová

Nikola Kačalová je študentka 2. ročníka na  FPV UKF, odbor učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a ekológie. Je…