REDAKCIA

Šéfredaktorka:

Jana Sedláková

Kontakt:
+421 910 405 743
janula2810@gmail.com
obcasnecas.ukf@gmail.com

Večná nevyliečiteľná optimistka, ktorá sa občas prezentuje až príliš ostrým humorom. Najradšej má šálku dobrej kávy a písanie považuje nie len za prácu, ale aj za hobby. Ďalšou záľubou a spôsobom relaxu sa pre ňu stal čas strávený v posilňovni.

Vo funkcii pôsobí od akademického roka 2018/2019. Stará sa o chod redakcie, robí korektúru článkov a v spolupráci s grafikom sa stará o tvorbu printového vydania. Komunikuje s partnermi časopisu a vedením univerzity. Spravuje fanstránky na sociálnych sieťach. Pôsobí ako webmasterka webovej derivácie časopisu a pripravuje edičný plán. Do Občasu nečasu pravidelne prispieva vlastnými článkami.

Zástupca šéfredaktorky:

Denis Ruščák

Kontakt:
d.ruscak@gmail.com
obcasnecas.ukf@gmail.com

Ambiciózny, disciplinovaný, úprimný, vždy dobre naladený a ochotný. Samozrejme, v prípade, že má dostatok tvarohu. Neustála chuť na sebe pracovať je správnou motiváciou, ktorá ho posúva vpred. Keď môže, vždy pomôže. Písanie vníma ako spôsob sebarealizácie a možnosť nadobudnúť široké spektrum nových poznatkov. Jeho koníčkom je posilňovňa, hra na kuchára bez čapice a čas strávený v spoločnosti správnych ľudí.

Vo funkcii zástupcu šéfredaktorky pôsobí od akademického roka 2018/2019. Šéfredaktorke pomáha napĺňať stanovené ciele, vykonáva korekciu článkov z hľadiska obsahu, štylistiky, gramatiky i logickej nadväznosti. Pomáha so spravovaním sociálnych sietí a v prípade neprítomnosti má kompetenciu zastúpiť šéfredaktorku. Do časopisu prispieva aj svojou autorskou tvorbou.

PR manažérka a zástupkyňa šéfredaktorky:

Alexandra Bednárová

Kontakt: 
alexandra17996@gmail.com
obcasnecas.ukf@gmail.com

Na všetko sa sťažujúca pesimistka, ktorá v každej dobrej veci nájde niečo zlé. Jej najobľúbenejšou drogou je káva. Svojim časom najradšej plytvá pri dobrej knihe a písaní článkov.

V Občase nečase sa od akademického roka 2018/2019 venuje administratívnej práci a pôsobí aj ako PR manažérka. Zodpovedá za registráciu časopisu na Ministerstve kultúry SR a pridelenie ISSN kódu. Má na starosti redakčné zápisy a tvorbu interných smerníc časopisu. Komunikuje s inštitúciami a partnermi časopisu. Pravidelne prispieva vlastnými článkami. Je oprávnená zastupovať šéfredaktorku v jej neprítomnosti.

Grafička:

Viktória Záčeková

Tvoria grafiku printového vydania časopisu, plagáty a propagačné materiály. 

Fotografky:

Viktória Záčeková

Lenka Klobučníková

Redaktori:

Pavol Sivák

Jana Hajnovičová

Michaela Bodyová

Monika Radošovská

Matej Ondrišek

Michaela Harabišová

Viktória Záčeková

Filip Mišudík

Kristián Vrábel

Barbora Libayová

Martina Jančiarová

Ela Halačová

Júlia Jánošíková

Nina Ušiaková

Lenka Klobučníková