REDAKCIA

Šéfredaktorka:

Jana Sedláková

Kontakt:
+421 910 405 743
janula2810@gmail.com
obcasnecas.ukf@gmail.com

Večná nevyliečiteľná optimistka, ktorá sa občas prezentuje až príliš ostrým humorom. Najradšej má šálku dobrej kávy a písanie považuje nie len za prácu, ale aj za hobby. Ďalšou záľubou a spôsobom relaxu sa pre ňu stal čas strávený v posilňovni.

Vo funkcii pôsobí od akademického roka 2018/2019. Stará sa o chod redakcie, robí korektúru článkov a v spolupráci s grafikom sa stará o tvorbu printového vydania. Komunikuje s partnermi časopisu a vedením univerzity. Spravuje fanstránky na sociálnych sieťach. Pôsobí ako webmasterka webovej derivácie časopisu a pripravuje edičný plán. Do Občasu nečasu pravidelne prispieva vlastnými článkami.

Zástupca šéfredaktorky:

Denis Ruščák

Kontakt:
d.ruscak@gmail.com
obcasnecas.ukf@gmail.com

Ambiciózny, disciplinovaný, úprimný, vždy dobre naladený a ochotný. Samozrejme, v prípade, že má dostatok tvarohu. Neustála chuť na sebe pracovať je správnou motiváciou, ktorá ho posúva vpred. Keď môže, vždy pomôže. Písanie vníma ako spôsob sebarealizácie a možnosť nadobudnúť široké spektrum nových poznatkov. Jeho koníčkom je posilňovňa, hra na kuchára bez čapice a čas strávený v spoločnosti správnych ľudí.

Vo funkcii zástupcu šéfredaktorky pôsobí od akademického roka 2018/2019. Šéfredaktorke pomáha napĺňať stanovené ciele, vykonáva korekciu článkov z hľadiska obsahu, štylistiky, gramatiky i logickej nadväznosti. Pomáha so spravovaním sociálnych sietí a v prípade neprítomnosti má kompetenciu zastúpiť šéfredaktorku. Do časopisu prispieva aj svojou autorskou tvorbou.

PR manažérka a zástupkyňa šéfredaktorky:

Alexandra Bednárová

Kontakt: 
alexandra17996@gmail.com
obcasnecas.ukf@gmail.com

Na všetko sa sťažujúca pesimistka, ktorá v každej dobrej veci nájde niečo zlé. Jej najobľúbenejšou drogou je káva. Svojim časom najradšej plytvá pri dobrej knihe a písaní článkov.

V Občase nečase sa od akademického roka 2018/2019 venuje administratívnej práci a pôsobí aj ako PR manažérka. Zodpovedá za registráciu časopisu na Ministerstve kultúry SR a pridelenie ISSN kódu. Má na starosti redakčné zápisy a tvorbu interných smerníc časopisu. Komunikuje s inštitúciami a partnermi časopisu. Pravidelne prispieva vlastnými článkami. Je oprávnená zastupovať šéfredaktorku v jej neprítomnosti.

Grafičky:

Petra Uhráková

Viktória Záčeková

Tvoria grafiku printového vydania časopisu, plagáty a propagačné materiály. 

Fotografky:

Lenka Klobučníková

Viktória Záčeková

Redaktori:

Aneta Černáková

Ela Halačová

Alexandra Hercegová

Martina Jančiarová

Júlia Jánošíková

Lenka Klobučníková

Michal Králik

Barbora Libayová

Martin Marko

Alžbeta Móricová

Andrej Nipča

Marek Štosel 

externý prispievateľ

Petra Uhráková

Nina Ušiaková

Kristián Vrábel

Viktória Záčeková

Bianka Žúdelová