ŠÉFREDAKTORKA:

Aneta Černáková

Kontakt:
+421 904 858 112
anetacernakova1@gmail.com
obcasnecas.ukf@gmail.com

ZÁSTUPKYŇA ŠÉFREDAKTORKY:

Nikola Michalková

Kontakt:
nikol.michalkova4451@gmail.com
obcasnecas.ukf@gmail.com

PR MANAŽÉRKA A ZÁSTUPKYŇA ŠÉFREDAKTORKY:

Miriam Nováková

Kontakt: 
miriama99@gmail.com
obcasnecas.ukf@gmail.com

GRAFIK:

Bianka Žúdelová 

REDAKTORI:

Alexandra Bednárová

Ela Halačová

Alexandra Hercegová

Martina Jančiarová

Michal Králik

Martin Marko

Alžbeta Móricová

Klára Muchová

Denis Ruščák

Jana Sedláková

Petra Uhráková