Poštu zo študentského mailu môžete dostávať aj na Gmail. Poradíme vám, ako na to

Komunikácia študentov s vyučujúcimi prebieha najmä prostredníctvom študentských mailov, ktoré množstvo študentov takmer vôbec nesleduje. Študentský…