Mária Pažmová: Poéziou nechcem úmyselne ubližovať

Mária Pažmová je študentkou slovenského jazyka a literatúry FF UKF. Svoj voľný čas si okrem práce vypĺňa…

Poézia: Mária Pažmová

  „Bol to zvláštny pocit dobrého a zlého. Akási obrátená logika nielen ľudského vnútra, v dôsledku ktorého človek…

Poézia: M. Matripera

Pod pseudonymom sa ukrýva študent UKF. ZÁHrADA Keby slovom maľujem ako Monet, zveršoval by som vám…

Poézia: Tomáš Pavlech

Všetko čo mám …všetko čo mám je ranná rosa studená a jemná ako tečúca krv z…