Čo prinesú zmeny v študijnom odbore politológia?

Akreditačná komisia schválila zmeny vo vzdelávaní študijného odboru politológia. Konečné rozhodnutie má však v rukách minister školstva. Vypracovanie…