Čo prinesú zmeny v študijnom odbore politológia?

Akreditačná komisia schválila zmeny vo vzdelávaní študijného odboru politológia. Konečné rozhodnutie má však v rukách minister školstva.

Vypracovanie návrhu zmeny opisu politológie štvorčlennou expertnou komisiou, od ktorej závisí akreditácia, prinieslo veľa pochybností. Prišli totiž s myšlienkou zrušenia príbuznosti troch odborov, a to filozofie, histórie a teórie práva. Tento návrh už Akreditačná komisia schválila. Naopak pribudnúť má odbor verejná politika a verejná správa. Nová politológia má priniesť naladenie sa na štandard zahraničných univerzít.

Posledné slovo bude mať v návrhu minister školstva Dušan Čaplovič
Posledné slovo bude mať v návrhu minister školstva Dušan Čaplovič

Ako vznikala politológia

Politológia ako vedný odbor nadobudla svoju podobu až začiatkom 90. rokov 20. storočia, a to transformáciou z bývalých katedier spoločenských vied. Vtedy sa tvorila personálna základňa odboru a otvoril sa priestor na výskum politologickej problematiky. To sa premietlo aj do opisov študijného odboru politológia (prvý a druhý stupeň štúdia), resp. teória politiky (tretí stupeň štúdia).

Prelomový rok 2008

Prvý návrh zmien v opisoch bol prediskutovaný so zástupcami politologickej komunity práve v roku 2008. Na tomto stretnutí sa otvorila aj otázka príbuznosti odborov politológie. Navrhovalo sa buď zrušenie príbuznosti, alebo jej zúženie.

Ako je to s terajším návrhom?

Návrh, ktorý predložil rektor UPJŠ Ladislav Mirossay spoločne s rektormi ďalších troch univerzít (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave), vychádza z Bolonskej deklarácie. Návrh prešiel pripomienkovým konaním na MŠ SR a následne o ňom rokovala Akreditačná komisia.

Akreditačná komisia

Kde nastal problém

Niekoľkí zástupcovia politologických katedier vyjadrili svoju pochybnosť v liste, ktorý napísali koncom minulého roka. V ňom upozorňujú na to, že aj na zahraničných politologických pracoviskách je bežné, že na nich pôsobia odborníci s filozofickým, historickým a právnickým vzdelaním. Rovnaký názor má aj rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Marián Kuna: „Vyňaté odbory sú zásadné pre analýzu, výskum kauzálnych vzťahov a porozumenie procesom a zmenám v politických inštitúciách.“

Marcela Gbúrová, predsedníčka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre behaviorálne vedy, pre časopis Občas Nečas uvádza, že v sústave študijných odborov SR je politológia zaradená medzi spoločenské a behaviorálne vedy. Z tohto vychádzali aj predkladatelia návrhu a vyčlenenú príbuznosť vidia v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, sociológia, verejná správa a verejná politika.

Študijné odbory, o ktoré požadovali autori pripomienok rozšíriť príbuznosť politológie, sú zaradené do iných oblastí v sústave študijných odborov.

„Z tohto je zjavné, že odborná komunita v odboroch história, filozofia a teória štátu a práva neráta s reciprocitou garantovania uvedených odborov docentmi alebo profesormi politológie. Inak povedané, oponenti nového návrhu opisu sú za to, aby docenti alebo profesori filozofie, histórie alebo teórie štátu a práva boli garantmi odboru politológia, ale docenti alebo profesori politológie nemôžu byť garantmi v odboroch história, filozofia a teória štátu a práva,“ dodáva Gbúrová.

 Posledné slovo však bude mať minister školstva Dušan Čaplovič.

autorka: Michaela Barnová
foto: Andrej Galica, akredkom.sk

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.