Potvrdené: Na zápis BEZ overeného diplomu z UKF

Dvakrát sme v Občase nečase riešili problematiku potrebnosti notársky overených bakalárskych diplomov vydaných Univerzitou Konštantína Filozofa…