Dumpster Diving – stravovanie z kontajnerov. Nový trend či úpadok spoločnosti?

Žijeme v spoločnosti, v ktorej je plytvanie potravinami jednou z najviac diskutovaných tém, pretože ani zďaleka nie je…