Študentov trápi výber tém bakalárskych prác

Pri výbere témy bakalárskej práce nie sú všetci študenti na rovnakej štartovacej čiare – ak sa…