Študenti FF môžu v AiS vyplniť dotazník, zhodnotia tak výučbu pedagógov v minulom akademickom roku

Vedenie filozofickej fakulty aj tento rok rozposlalo správu, v ktorej informuje o možnosti hodnotenia vyučujúcich za ich prácu…

Dušičky: Zisťovali sme, ktoré fakulty budú mať v pondelok dekanské voľno

Všetci už isto vieme, že v piatok 30. októbra udelil rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ľubomír Zelenický…

Na Božene sa občas dýcha ťažšie

Už v prvých dňoch na UKF sa bežný študent dozvie o existencii dovtedy neznámeho zariadenia – vzduchotechniky. Pokiaľ…