Študentská osobnosť Slovenska pochádza z našej univerzity

Z toho, čo robíte v škole i mimo nej, môžete vyťažiť nielen vedomosti a skúsenosti, ale aj celospoločenské uznanie. Projekt Študentská…