Študentská osobnosť Slovenska pochádza z našej univerzity

Z toho, čo robíte v škole i mimo nej, môžete vyťažiť nielen vedomosti a skúsenosti, ale aj celospoločenské uznanie. Projekt Študentská osobnosť Slovenska, nad ktorým prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky, je toho jednoznačným dôkazom. 

Najzákladnejšia otázka. Ako sa mladá žena dostane k výskumu a vede?

Keď som v roku 2011 získala titul bakalára, bola som hrdá, že som to zvládla. O dva roky titul magister bol zavŕšením úspešného ukončenia školy, no nastal okamih ako a kam ďalej. Mojím snom už od nástupu na univerzitu bolo nastúpiť na doktorandské štúdium. Zúčastnila som sa prijímacích skúšok do Brna na Masarykovu univerzitu, kde ma aj prijali, ale ťahalo ma to do Nitry. A neľutujem, že som sa rozhodla pre Nitru. Mám výborného školiteľa, profesora Tibora Žilku, ktorý mi vždy dokáže a aj chce pomôcť, usmerniť, poradiť či povzbudiť. Štúdium na doktorandskom stupni mi umožnilo zahĺbiť sa do tajov výskumu literárneho textu. Nadobudnuté teoretické vedomosti môžem zúročiť v praxi v podobe publikačných výstupov či účasti na konferenciách.

Zúčastnila si sa viacerých medzinárodných konferencií. Môžeš na základe týchto skúseností porovnať vedu na Slovensku a v iných štátoch?

12596750_1044850615586558_1872637951_oPrvá konferencia, na ktorej som sa zúčastnila, sa konala v Budapešti. Bol to zvláštny pocit vystúpiť pred vedcami, o ktorých som doposiaľ len čítala. Ešte pred vystúpením som mala obavy, že pohorím a živo si pamätám, ako ma vtedy profesor povzbudil. Postupne sa konferencie kopili a z každej jednej som si odniesla zaujímavé a podnetné poznatky. Nie nadarmo sa hovorí, že človek sa učí celý život. Každý jeden výskumník sa snaží do svojej práce vniesť kus originality, nový pohľad na danú problematiku a o to zaujímavejší je každý jeden príspevok. Na Slovensku máme výborných literárnych vedcov, ktorí svoj výskum prezentujú nielen na Slovensku, ale i v zahraničí a zároveň sú inšpiráciou pre mnohých zahraničných odborníkov. Živým príkladom je založenie literárneho pracoviska v Nitre, ktoré vzniklo pod názvom Kabinet literárnej komunikácie v druhej polovici 60. rokov dvadsiateho storočia pre potreby semiotického výskumu literárneho diela pod vplyvom komunikačnej teórie. Založenie tohto pracoviska považujem za prelomové z aspektu výskumu literárneho textu.

Nájde si taká aktívna vedkyňa ako ty aj čas na iné činnosti? Čomu venuješ svoje voľné dni?

Mojou záľubou je moja práca. Písanie článkov, účasť na konferenciách, príprava na pedagogickú činnosť. Je to práca, ktorá ma baví a napĺňa. Avšak vo voľnom čase chodím do kina, rada si prečítam dobrú knihu či napečiem dobrý koláč. A venujem sa aj priateľovi, už teraz aj snúbencovi.

Keďže študuješ v doktorandskom stupni, máš plány viesť v budúcnosti mládež k vede?

Keď som bola malá, snívala som o tom, že sa stanem učiteľkou. Povolanie učiteľa je poslaním, ktoré dokáže žiaka istým spôsobom formovať a motivovať ho k dosiahnutiu lepších výsledkov. Po nástupe na doktorandské štúdium sa mi sen čiastočne splnil. Tento semester som viedla seminár k predmetu Teória literatúry pod vedením profesora Žilku. Rola učiteľa nespočíva len v prebratí učiva, ani náhlym ukončením hodiny. Všetko je o komunikácii. Snažím sa študentov pochopiť, pochváliť, ale keď je to nutné i pokarhať. Usilujem sa ich viesť k zodpovednosti a k systematickej práci. Všetko je o zdokonaľovaní, nielen zo strany študentov, ale i zo strany mojej. Popri doktorandskom štúdiu pôsobím ako redaktorka vedeckého časopisu Mladá veda, kde mám na starosti rozhovory s osobnosťami vedeckého a umeleckého života. Prostredníctvom rozhovorov by som chcela sprostredkovať mladým potenciálnym výskumníkom či umelcom istú snahu o napredovanie vo svojej práci a stať sa čo najlepším vo svojom odbore. Chcem, aby vedeli, že aj napriek neľahkej situácii na Slovensku je to možné.12476166_1044189148986038_522857131_n (2)

Počas štúdia si pracovala na rôznych projektoch. Študentská osobnosť Slovenska bola súťaž, kde hodnotili niektorú z prác alebo to bol všeobecný náhľad na tvoju činnosť?

V jedenástom ročníku ocenených vyberala odborná porota v jedenástich kategóriách, a to podľa študijného smeru. Vedenie fakúlt a riaditelia vedeckých pracovísk nominovali na ocenenie celkovo 75 študentov. Na základe nominácie do súťaže Študentská osobnosť Slovenska ak.r. 2014/2015 a na základe rozhodnutia Rady expertov (odborníkov) pre kategóriu Právo, filozofia, politológia, sociológia som sa stala laureátkou v tejto kategórii. Do úvahy brali aktivity počas celého doktorandského štúdia (publikačné výstupy, aktívna účasť na medzinárodných konferenciách, pomoc pri organizácii vedeckých podujatí). A dobre to dopadlo.

Mladí ľudia mávajú veľa ráz ambíciu niečo zmeniť. Čo by si chcela docieliť a zmeniť svojou prácou ty?

Literatúra a celkovo kultúra sú dôležitou súčasťou spoločenského vedomia rovnako ako aj autori kníh, ktorí sú predmetom mojej výskumnej práce. V dizertačnej práci sa venujem interpretácii satirickej tvorby Lajosa Grendela. Lajos Grendel je maďarsky píšuci autor, žijúci na Slovensku. Grendelova jedinečnosť spočíva najmä v jeho chápaní sveta, filozofie života, v preferovaní psychologických a sociálnych aspektov tvorby, pričom ide o špecifické stvárnenie ľudského bytia, šťastia i času ako významných zložiek jeho románových diel. Mojím úsilím je, aby ľudia venovali viac času literatúre a čítaniu kníh, ktoré neodmysliteľne zvyšujú vzdelanostnú úroveň a podporujú rozvoj fantázie, komunikatívnosť a rozvíjajú slovnú zásobu.

Na záver si dovolím použiť citát: „Vzácne a trvalé úspechy v živote neprichádzajú ľahko. Sú vždy výsledkom systematickej, premyslenej práce, vyžadujú neraz i odriekanie, zápas s ťažkosťami i pohodlnosťou, sú však o to cennejšie a trvácnejšie“.

autorka: Natália Čerňancová
foto: M. Baranyiová 

 

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.