Pavol Rajtar: „Hokej je moja celoživotná láska“

V dotyku s médiami. Tak sa volá cyklus workshopov, v ktorom katedra žurnalistiky pravidelne sprostredkúva stretnutie študentov so zástupcami médií…