Čo by mala pripomínať Dávidova hviezda?

Máte už po skúškach? Patríte k tým, ktorým cez leto chýba vzdelávanie? Ak chcete i cez nasledujúce…

„Jom ha- šoa“ – Deň hrdinstva

Slovo holokaust pochádza z gréckeho slova holo, čo znamená celý, a kaustos – spáliť. Tento výraz…