Eva Bútorová: Študentov by som chcela práve svojím prístupom a príkladom motivovať k tomu, aby sa rozvíjali a robili pre seba viac

K téme tohto čísla okrem postrehov pracovitých študentov prinášame aj pohľad pedagóga. Ten nám poskytla Eva…