Eva Bútorová: Študentov by som chcela práve svojím prístupom a príkladom motivovať k tomu, aby sa rozvíjali a robili pre seba viac

K téme tohto čísla okrem postrehov pracovitých študentov prinášame aj pohľad pedagóga. Ten nám poskytla Eva Bútorová, pracovníčka katedry žurnalistiky, ktorá vyštudovala na našej univerzite dva odbory súčasne.

Pre mnohých študentov je náročné štúdium čo i len jedného odboru. O vás je známe, že ste študovali dva odbory súčasne. Čo vás viedlo k takémuto rozhodnutiu?

Po ukončení gymnázia som sa hlásila na odbory masmediálna komunikácia a kulturológia. Na masmediálnu komunikáciu v Trnave ma prijali na externé štúdium. Na kulturológiu v Nitre som bola prijatá na interné štúdium. Pre mňa neprichádzalo do úvahy študovať externe. Keďže som zamestnaná nebola a chcela som sa venovať štúdiu plnohodnotne, zvolila som dennú formu, čiže kulturológiu. Našťastie sa po roku otvoril v Nitre odbor masmediálna komunikácia so špecializáciou na marketingovú komunikáciu a reklamu, čo ma veľmi potešilo. Takto sa mi naskytla možnosť študovať dva odbory v jednom meste, a tak som ani na chvíľu neváhala a podala som si prihlášku. Za ten jeden rok som zistila, že jednoodborové štúdium vysokoškoláka nepohlcuje natoľko, aby mohol mať zo seba pocit, že je plnohodnotným študentom. Keby sa nebola vyskytla možnosť štúdia masmediálnej komunikácie, pravdepodobne začnem študovať európske štúdiá.

Čím boli pre vás v tom čase tieto odbory zaujímavé?

V kulturológii sa snúbilo všetko to, čo ma zaujímalo. V možnostiach uplatnenia študenta kulturológie boli vymenované mediálne inštitúcie a taktiež tie kultúrne, ako sú divadlá či galérie. Masmediálna komunikácia bol relatívne nový odbor, veľmi lukratívny a zaujímavý. Môžem potvrdiť, že dodnes priťahuje študentov, ktorí disponujú určitou dávkou exhibicionizmu, radi vystupujú na verejnosti a majú celkom dobré verbálne zručnosti.

Zvýhodňovala alebo zvýhodňuje univerzita nejakým spôsobom takýchto študentov?

Musím povedať, že neviem, ako je to teraz. Ja som v tom čase nebola vôbec zvýhodnená a nebral sa ohľad na to, že študujem dva odbory súčasne. Pri zostavovaní rozvrhu mi nik nevychádzal v ústrety. Niečo také, čo nazývame individuálne štúdium, v takomto prípade nebolo možné. Študent sa musel zariadiť sám a bolo to o osobnej komunikácii s pedagógmi v prípade, že došlo k určitej kolízii v rozvrhu a nebolo možné byť naraz na dvoch miestach.

Napriek ostatným povinnostiam, dalo sa hovoriť o voľnom čase?

Áno. Aj napriek dvom jednoodborovým štúdiám mi zostával čas na Erasmus, ktorý ešte nebol vyvinutý tak ako v súčasnosti. Dnes vám uznajú kredity, ktoré ste si priniesli zo zahraničia. V tom čase to tak nebolo a ja som musela, pokiaľ som chcela vycestovať na Erasmus, splniť zároveň aj domáce podmienky. Týždeň som si musela rozdeliť na čas, ktorý som strávila tu, aby som nemala žiadne resty, a na čas v zahraničí. Takže som to robila v podstate v rámci svojho voľného času.

Foto: archív E. Bútorovej

Znamenala škola pre vás určitú formu sebarealizácie?

Áno, jednoznačne v tom, že som mala možnosť navštevovať prednášky ľudí, ktorých som vnímala ako kapacity a osobnosti. Mala som sa od nich čo učiť. Pokiaľ som zistila, že na príbuznej katedre je niekto taký, presúvala som sa po fakulte a hľadala som si týchto prednášajúcich a ich prednášky. Taktiež nám škola ponúkala možnosti štúdia v zahraničí, čo bolo jedným z dôvodov, kvôli ktorým som sa vôbec prihlásila na univerzitu.

Potom prišiel doktorát. V ktorom odbore ste ho absolvovali?

V odbore masmediálne štúdiá, ktorý ponúka katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.

V minulosti ste uviedli, že ovládate štyri cudzie jazyky. Ktoré sú to?

Do vienka som dostala slovenčinu a maďarčinu. Rok po gymnaziálnom štúdiu som pôsobila vo Viedni za účelom osvojenia si nemčiny. Bol to veľmi hodnotný a prínosný rok z hľadiska jazyka, ale aj preto, že som sa ako mladý človek oťukala v zahraničí. Dodnes som veľmi vďačná za toto rozhodnutie a každému študentovi môžem len odporúčať takúto skúsenosť a dať si čo i len ročnú pauzu medzi štúdiami, lebo sa vráti oveľa zrelší. A potom pristupujú inak i k vysokoškolskému štúdiu. Ďalšie cudzie jazyky sú angličtina a čiastočne gréčtina.

Čo pre vás znamená práca na katedre žurnalistiky?

Pre mňa je prioritou práca so študentmi. Jedna vec je navštevovať prednášky a pripravovať sa na skúšky. Ale taktiež si musíme rozširovať obzory v rámci praxe, exkurzií, zahraničných pobytov, prípadne nejakých ďalších aktivít, na ktoré sa nám naskytá priestor v mimovládnych organizáciách. Študentov by som chcela práve svojím prístupom a príkladom motivovať k tomu, aby sa rozvíjali a robili pre seba viac, aby štúdium pre nich nebolo len o získaní diplomu.

Foto: archív E. Bútorovej

Tiež nepozeráte televíziu. Je to kvôli nedostatku času alebo plytkosťou jej programov?

Jednak je to naozaj tým, že nemám na televíziu čas, ale hlavne plytkosťou vysielaného obsahu. Je to veľmi ojedinelý prípad, keď si sadnem pred televízor. Síce je v tom trochu antagonizmu, ale pre mňa je relax tak maximálne nejaká politická relácia alebo zaujímavá diskusia.

Čiže k nej zastávate skôr kritický postoj.

Áno, jednoznačne.

Na čom všetkom pracujete v súčasnosti?

Okrem predmetov, ktoré mám do portfólia zaradené už roky, mi každoročne pribúdajú nové, v ktorých si aj ja permanentne rozširujem obzory. Pokiaľ sa chcem pripraviť dôsledne, zaberá mi to dosť veľa času. To predstavuje jednu časť mojich pracovných aktivít. Druhá je tá vedecká. My totiž musíme stále tvoriť a pracovať na svojom odbornom raste. Teraz mám rozpísanú štúdiu, ktorá by mala byť hotová koncom júla. Názov monografie, v ktorej bude publikovaná, je Pravda a lož v médiách.

Čo konkrétne rozoberá?

Vzhľadom na to, že mám vzťah k otázkam týkajúcim sa medzikultúrnych vzťahov, chcela by som sa zamerať na aktuálnu tému migrantov. Rada by som vniesla svetlo do tejto problematiky a trochu objasnila a poukázala na prípadnú manipuláciu verejnosti pri tvorbe názoru na migrantov a celú situáciu, ktorou Európa prechádza.

Rada cestujete, chystáte sa v blízkom čase niekam?

Áno, určite. S príchodom jari vždy začnem riešiť svoje aktuálne cestovateľské ciele, ktoré musím vtesnať do mimopracovného času. Moje ambície sa v najbližších mesiacoch pohybujú okolo výletu do Krakova, Osvienčimu a Wieliczky. Tiež by som rada navštívila Maroko a v letných mesiacoch si nemôžem odpustiť návštevu Grécka, ktoré je mojou srdcovkou.

Zdieľajte článok

Komentáre: