DAB bude počas leta modernizovať svoje priestory

V priebehu končiacej sa sezóny došlo v DAB k viacerým investíciám, ktoré smerovali predovšetkým do modernizácie jeho vybavenia a javiskovej techniky. Ďalšia modernizácia divadla bude prebiehať aj v letných mesiacoch a počas budúcej sezóny.

Počas jarných mesiacov získala budova DAB nové osvetlenie. Nainštalovaný systém ponúka vysokú variabilitu osvetlenia celého objektu. Umožňuje meniť teplotu farieb, ich intenzitu a prakticky neobmedzenú farebnosť, pretože jednotlivé farby sa dajú vzájomne miešať. „Počas tejto sezóny sme investovali aj do logistiky, čiže inovovali sme všetky nové dorozumievacie technické prostriedky, namontovali sme nové inšpicientské zariadenia, do veľkej sály aj do štúdia. V rámci nových foriem marketingu sme osadili v priestoroch divadla televízne obrazovky, kde ponúkame divákom ukážky z našich predstavení, ktoré máme v repertoári,“ pripomenul riaditeľ Jaroslav Dóczy.

V divadle sa okrem toho naplno rozbehla aj príprava rekonštrukcie Štúdia DAB, ktorá zahŕňa obnovenie jeho variability, rekonštrukciu 235 javiskových stolov, modernizáciu svetiel i nový systém intercomu. Dôležitou súčasťou projektu je aj výmena súčasných stoličiek za nové a pohodlnejšie.

Prioritou je veľká sála

Technické úseky určite nebudú mať počas divadelných prázdnin mnoho voľna, pretože letné mesiace sú časom, keď sa môžu zrealizovať všetky opravy a údržba. „Našou prioritou je veľká sála, pretože tam máme projekty, ktoré sú ťažiskové, pokiaľ ide o návštevnosť. Postupne tu dôjde k celkovej oprave veľkých pohyblivých javiskových stolov a budú sa riešiť všetky technické veci, ktoré súvisia s chodom sály. V ďalšom slede nás čaká aj štúdio, ale vzhľadom k tomu, že v nasledujúcej sezóne nie sú na tejto scéne plánované premiéry, zostáva pre nás prioritou veľká sála. Takže je predpoklad, že tá údržba a oprava štúdia začne možno až začiatkom tej nasledujúcej sezóny,“ vysvetlil ďalej Dóczy.

Divadlu sa tento rok podarilo získať od svojho zriaďovateľa, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj (NSK), aj dodatočné finančné prostriedky. Tie zatiaľ smerovali do obnovy vozového parku, ktorá zahŕňa aj kúpu autobusu, určeného na cestovanie hereckého súboru na hosťovania v iných divadlách. „Sme radi, že NSK podporuje Divadlo Andreja Bagara, ako svoje najväčšie kultúrne zariadenie v kraji. Poskytuje nám nielen metodickú pomoc, ale aj finančnú. A vďaka podpore kraja môžeme zmodernizovať nielen vozový park, ale investovať napríklad aj do rekonštrukcie študovní. Jedna z najväčších investícií bude smerovať do našej ubytovne. Výška nákladov na tento projekt bude zrejmá až po vypracovaní štúdie a dokumentácie.“ Ako riaditeľ doplnil, celkovo sa pre divadlo podarilo získať na investície približne 500-tisíc eur.

K ďalším investíciám, ktoré DAB ešte len začalo pripravovať, patrí rozšírenie kapacity divadelného parkoviska. „S týmto máme neustále problémy, takže to je ďalšia úloha, s ktorou sa zaoberáme a radi by sme ju vyriešili počas nasledujúcej sezóny,“ povedal na záver Jaroslav Dóczy.

Zdieľajte článok

Komentáre: