Severské detektívky – literárny trend desaťročia

Deviateho novembra 2004 zomrel na ťažký srdcový infarkt v Štokholme Stieg Larsson. Presne 14 dní potom, čo dokončil…