Konferencie v Paríži sa zúčastnilo až 250 študentov. Aká bola?

Vo svete vysokoškolákov sa mesiac jún nesie v znamení doťahovania posledných skúšok, brigádovania alebo oddychu a zábavy. V apríli…