Dve povinnosti, ktoré by mal na začiatku semestra splniť každý študent

V pondelok 12. februára začína na UKF letný semester. S jeho začiatkom sú spojené dve tradičné…