Štúdium na UKF v letnom semestri: Od marca sa obnoví prezenčná výučba v plnom rozsahu

Letný semester na UKF v Nitre sa začína už o týždeň. Niektoré slovenské univerzity oznámili študentom, že sa bude vyučovať prezenčnou formou, iné pokračujú v dištančnej výučbe. Ako bude vyzerať nasledujúci semester na UKF?

Na oficiálnej stránke ukf.sk oznamujú, že prvé tri týždne od začiatku semestra, t. j. od 14. februára 2021, sa bude vyučovať kombinovanou formou podľa rozhodnutí dekanov jednotlivých fakúlt. Po uplynutí tohto obdobia, t. j. od 7. marca 2021, sa obnoví prezenčná výučba v plnom rozsahu.

Výnimky

Prezenčná forma výučby sa bude týkať všetkých zamestnancov, ako aj študentov UKF v Nitre. Výnimku budú mať osoby v domácej izolácii, ktoré boli pozitívne testované na COVID-19. Ďalšiu výnimku z prezenčnej výučby budú mať osoby v karanténe, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou na COVID-19 počas obdobia dvoch dní pred vykonaním testu alebo objavením klinických príznakov.

V karanténe nemusia byť osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali koronavírus a neobjavujú sa u nich žiadne príznaky ochorenia. Tieto osoby sa môžu plnohodnotne zúčastňovať prezenčného štúdia, no sú povinní mať sedem dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom v areáli UKF.

Kto bude musieť absolvovať karanténu?

Na stránke ukf.sk ďalej informujú, že ak sa na pracovisku alebo v študijnej skupine vyskytne osoba pozitívne testovaná na COVID-19, karanténa bude povinná len pre tých, ktorí sa dostali do úzkeho kontaktu s chorým. V karanténe teda nebude musieť byť celé pracovisko alebo študijná skupina.

Vedenie univerzity na záver vyzýva pracovníkov a študentov UKF v Nitre, aby sa naďalej správali zodpovedne a ohľaduplne voči sebe a svojim kolegom a dodržiavali všetky nariadenia vlády SR, ÚVZ SR a RÚVZ SR Nitra a interné predpisy UKF.

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: