Mentálny kouč: Správne psychické nastavenie zohráva dôležitú úlohu v dosahovaní dobrých športových výkonov

Dobrý športovec by mal mať okrem kondície aj správne nastavené mentálne zdravie. K dosahovaniu psychickej pohody pomáha mentálny koučing, ktorý je v oblasti športu čoraz viac vyhľadávaný. O filozofii koučovania porozprával certifikovaný mentálny kouč a tréner Pavol Hudec. 

Ak chce športovec podávať čo najlepšie výkony, mal by mať okrem trénera a dobrej životosprávy aj správne nastavené mentálne zdravie. Práve k tomu pomáha mentálny koučing. Prečo je správne psychické nastavenie pri podávaní výkonov kľúčové? 

Vo všeobecnosti zohráva správne psychické nastavenie dôležitú úlohu v dosahovaní dobrých športových výkonov. Taktiež tvorí akýsi základ k efektívnejšiemu riešeniu bežných a záťažových situácií v našich životoch. Ak športovec vie v krízových situáciách zachovať „chladnú hlavu“, o to lepšie dokáže využívať svoj potenciál, taktiku či tréningom nadobudnuté skúsenosti.

Zameriavate sa na sebapoznanie a pomáhate športovcom objavovať ich vnútorný potenciál. Prečo by mal športovec poznať sám seba a svoje kvality, aby mohol byť úspešný?

Už známy grécky filozof Aristoteles povedal: „Poznať sám seba je začiatkom všetkej múdrosti“. Z toho vyplýva môj úsudok, že čím viac sa športovec pozná, tým lepšie si vie objektívne odpovedať na otázky typu: „Kto som? Aké sú moje silné a slabé stránky? Aké sú moje reakcie na neúspech?“ Dá sa povedať, že takto dosahuje určitú mieru sebapoznania. To považujem za prvý stupienok k práci na sebe, respektíve na svojom subjektívnom svete. Následne so športovcom pracujeme na tom, aby vedel využiť svoje prednosti. Tiež hľadáme oblasti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť, aby športovca nebrzdili, ale naopak, aby konal v súlade s dosahovaním stanoveného cieľa. 

Myslíte, že je nevyhnutné, aby sa každý športovec, ktorý chce byť úspešný, zveril do rúk mentálneho kouča? 

Neviem, či na túto otázku viem odpovedať. Myslím si však, že je to veľmi individuálne. Ak športovec chce byť úspešný, mentálny koučing môže slúžiť ako príležitosť prospievajúca k progresu v procese dosahovania úspešnosti.

Okrem toho, že pomáhate športovcom dosahovať psychickú pohodu a s tým spojené lepšie športové výsledky, venujete sa aj koučovaniu bežných ľudí. Prečo je koučing dôležitý aj pre „nešportovcov“? 

Z môjho pohľadu dôležitosť koučingu aj pre „nešportovcov“ spočíva v snahe o vytvorenie dôverných podmienok medzi koučovaným a koučom. Tie sú vhodným základom k hľadaniu riešení a dosahovaniu stanovených cieľov.

Primárna zložka mentálneho koučingu spočíva v rozhovore s klientom. Fotografia: osobný archív Pavla Hudeca

Proces mentálneho koučovania spočíva prevažne v rozhovore s klientom. Patria sem aj iné aktivity, ktoré dopomáhajú k dosahovaniu želaných výsledkov? 

Primárna zložka mentálneho koučingu spočíva v rozhovore s klientom. K dosiahnutiu stanovených cieľov sa často využívajú aj rôzne techniky, metódy a postupy, ktoré prispievajú k celkovej efektivite koučingu. 

Koučovanie vnímate ako dlhodobý proces, alebo postačí len pár sedení s klientom? 

Je to veľmi individuálne a dĺžka spolupráce závisí od samotného klienta. Za seba však preferujem dlhodobú spoluprácu, pretože prácu na mentálnej kondícii vnímam rovnako ako prácu na kondícii fyzickej. Keď chcem byť kondične zdatný v behu, nestačí mi raz zabehnúť päť kilometrov, ale je dôležité trénovať pravidelne a systematicky. Preto je k optimálnej mentálnej kondícii dôležitý systematický mentálny tréning. O to sa s spolu mojimi klientmi snažíme, aby ho vedeli vykonávať v súťaži aj bez mojej plnej prítomnosti.

Čo najčastejšie vedie ľudí k tomu, že sa rozhodnú vyhľadať pomoc kouča? 

Z osobnej skúsenosti je to chuť niečo zmeniť vo svoj prospech. Vzhľadom na to, že moji klienti sú prevažne športovci, ich najčastejšie dôvody sú najmä zranenie, vyradenie zo zostavy, strata sebavedomia a koncentrácie. Keď sa klientov opýtam otázku: „Čo je to, čo chceš?“, najčastejšími odpoveďami sú: „Chcem si veriť, byť sebavedomý. Chcem byť motivovaný. Chcem vedieť zvládať negatívne situácie. Chcem byť lepší. Chcem sa vrátiť silnejší“.

Prečítajte si aj: Beháva Spartan Race v zahraničí: Preteky sú na Slovensku náročnejšie ako v USA

Veľa ľudí si zamieňa prácu kouča a psychológa. V čom spočíva zásadný rozdiel

K vykonávaniu práce psychológa sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia, zatiaľ čo k práci kouča sa vysokoškolské vzdelanie nevyžaduje. Avšak, mnohé organizácie ako ICF, SAKO (Medzinárodná federácia koučov, Slovenská asociácia koučov, pozn. redakcie) poskytujú kvalifikované výcviky kouča. Z hľadiska samotnej činnosti sa kouč zameriava na stanovenie želaných cieľov, ich riešenia a dosahovanie. Neskúma klienta, zaujíma ho jeho cieľ, od súčasnosti tu a teraz až po budúcnosť. Taktiež podporuje klientovo zdravie. Psychológ je odborník, ktorý spĺňa parametre kouča a navyše sa vo svojej činnosti môže zameriavať aj na minulosť klienta. Rieši problém a skúma ho do hĺbky, hľadá a určuje diagnózu, lieči.

Najvyššia forma koučingu sa nazýva „self-koučing“. Je to level, kedy sa vieme koučovať sami. Ako sa dá dosiahnuť? 

Som presvedčený, že každý človek sa v určitej forme koučuje sám. Pýtate sa, ako sa to dá dosiahnuť. Osobne si myslím, že levely „self-koučingu“ sú v našej populácii veľmi individuálne. Niekto môže mať v sebe prirodzene tento level na vyššej úrovni, ako napríklad šprintéri, ktorí majú prevahu rýchlych svalových vlákien. Čo však považujem za oveľa dôležitejšie zmieniť, je to, že „self-koučing“ sa dá trénovať. V súčasnosti je k dispozícii čoraz viac možností, ktoré nám tieto zručnosti umožňujú zvyšovať. Sú to odborné organizácie ako Medzinárodná federácia koučov alebo Slovenská asociácia koučov. Združujú kvalifikovaných koučov, poskytujú odborné výcviky a prednášky, pričom sa zameriavajú aj na rozvoj „self-koučingu“. 

Každý človek sa do istej miery môže koučovať aj sám. Fotografia: osobný archív Pavla Hudeca

Na záver prinášam môj tip na rozvoj self-koučingu. Dajte si „stretko“ sám so sebou. Ako na to? Nájdite si pohodlné miesto, kde vás nikto a nič nebude rušiť a vy sa budete môcť porozprávať so svojím vnútorným hlasom. 

Pavol Hudec je absolventom Pedagogickej fakulty na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojom štúdiu pokračoval na Fakulte tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Taktiež získal osvedčenie certifikovaného trénera fitness a kulturistiky. Počas štúdia na univerzite ho zaujala filozofia koučingu. Keďže sa chcel v tomto smere ďalej rozvíjať, absolvoval Medzinárodný certifikovaný výcvik v koučingu, schválený International Coach Federation. Svoje vedomosti v oblasti športu, zdravého životného štýlu a mentálnej prípravy neustále nadobúda účasťami na rôznych seminároch, kurzoch a prednáškach. 

Titulná fotografia: osobný archív Pavla Hudeca

Zdieľajte článok

Komentáre: