Študenti žurnalistiky vytvorili prvé podcasty

Podcasty sú v poslednom období v popredí. Túto platformu začali využívať aj profesionálne médiá. Študenti tretieho ročníka odboru žurnalistika vytvorili v zimnom semestri sériu podcastov a vyskúšali si tak prácu s novou technikou.

Lucia Kučerová a Radoslav Marek, doktorandi Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre, využili príležitosť Férovej nadácie O2. Nadácia spustila výzvu zameranú na podporu projektov, ktoré sa venujú mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu. ,,Spoločne s kolegom sme vypracovali žiadosť o grant a v rámci výzvy s názvom Vráťme rozum na internet sme sa stali jedným z dvanástich projektov, ktoré boli finančne podporené,” hovorí Lucia.

Nové vybavenie

Vďaka získanej finančnej podpore od Férovej nadácie O2 sa do Mediálneho centra FF UKF v Nitre nakúpila nová technika. ,,Zo schváleného rozpočtu sa nám podarilo nakúpiť nové stojany, mikrofóny, slúchadlá a v neposlednom rade to najdôležitejšie – mixpult na podcasty,” opisuje Kučerová.

Nové vybavenie zahŕňa mikrofóny, stojany, slúchadlá a to najdôležitejšie – mixpult na podcasty. Foto: Lucia Kučerová

Zakúpená technika otvára študentom nové praktické možnosti. Naučia sa pracovať s technikou na podcasty, čím získajú cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť aj v budúcnosti. ,,Študenti vďaka tejto technike budú môcť neobmedzene nahrávať a zdokonaľovať sa tak v praxi,” hovorí Kučerová.

Podcasty boli najvhodnejšie

V súčasnej dobe sa podcasty stali v spoločnosti populárnymi. Aj to je dôvod, prečo sa Lucia Kučerová a Radoslav Marek rozhodli práve pre ich tvorbu. Lucia opisuje, že generácia študujúca žurnalistiku sa narodila do digitálnej doby, preto sa rozhodli pre niečo, čo študentov zaujme. ,,Podcasty sa stali veľmi obľúbeným médiom a v hektickej dobe, v ktorej žijeme, aj praktickým nástrojom na vzdelávanie. Projekt sme sa snažili prepojiť s výučbou predmetu nové médiá a našou výskumnou činnosťou ako doktorandov. Keďže kolega sa venuje podcastom a ja sociálnym médiám, rozhodnutie bolo jasné,” opisuje Kučerová.

Mediálne centrum FF UKF nakúpilo novú techniku vďaka získanému grantu od Férovej nadácie O2. Foto: Lucia Kučerová

Tvorba podcastov tak pomôže študentom nielen prehĺbiť si svoje vedomosti a zručnosti, ale najmä ukáže potrebu overovania si informácií na internete. Publikovanie podcastov študentov žurnalistiky tak umožní zlepšiť kritické myslenie aj v spoločnosti.

Cieľ projektu

Podcasty študentov žurnalistiky sa zameriavajú na vyvracanie hoaxov, dezinformácií a konšpiračných teórií. ,,Priamym zapojením študentov žurnalistiky do prípravy a realizácie podcastov, výcvikom ich overovania zdrojov a technickej gramotnosti, mal projekt okamžité výsledky v zlepšení miery kritického myslenia študentov,” vysvetľuje Lucia Kučerová. Zároveň dodáva, že zverejnenie podcastov na streamovacej platforme Spotify má veľké ambície zlepšiť úroveň kritického myslenia širokej verejnosti.

Tvorba študentov

Študenti tretieho ročníka žurnalistiky mali ako prví možnosť vyskúšať si novú techniku a nahrávanie podcastov. Tí, podľa slov Lucie, pri tvorbe ukázali svoju šikovnosť a kreativitu. ,,Študenti sa na seminároch zdokonalili vo ,,fact-checkingu” (preverenie faktického tvrdenia s cieľom určiť jeho pravdivosť a správnosť, pozn. red.), osvojili si technickú gramotnosť a počas individuálnych konzultácií sa venovali zdrojom, ktoré im pri práci s overovaním dezinformácií môžu byť užitočné, no tiež aj zdrojom z dezinformačnej scény, aby mali v problematike dostatočný prehľad,” popisuje prácu študentov.

Študenti žurnalistiky nahrali sériu podcastov s názvom Žurcast. Autorom loga je študent Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre Henrich Gregor.

Ako opísala Lucia, študenti pri tvorbe podcastov sršali entuziazmom, čo prispelo aj ku kvalite podcastov. ,,Verím, že v trende tvorby podcastov v Mediálnom centre FF UKF budeme na katedre pokračovať. Taktiež verím, že aj ďalšie ročníky žurnalistov, ktoré sa do tvorby zapoja, budú Žurcast tvoriť s nadšením a vedomím, že ide o ich vlastné zdokonaľovanie sa v praxi,” dodáva Kučerová.

Žurcast na Spotify

Jednotlivé diely podcastu budú vychádzať každý týždeň. Prvý diel sa zverejnil 2. februára 2022. Logo Žurcastu vzniklo v spolupráci s Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre. Jeho autorom je Henrich Gregor.

Logo je v tvare štvorca, pričom jeho ostré hrany predstavujú priamosť informácií. Použitý bol najmä pre psychológiu tvarov, čo predstavuje stabilitu, balans, silu či účinnosť. Mäkčeň nad písmenom ,,Z” nepredstavuje iba diakritické znamienko, ale svojím tvarom pripomína aj písmeno ,,C”, čo znamená druhú časť názvu ,,cast”. Písmeno ,,Z” je tvarované tak, aby svojím vzhľadom pripomínalo písmo, ktoré sa používalo pri písaní na písacom stroji, čo je hlavným znakom žurnalizmu. Rovnako tak znamená aj názov podcastu – Žurcast.

Titulná fotografia: unsplash.com

Zdieľajte článok

Komentáre: