Tvorba: Viktória Hollá

Viktória Hollá je študentkou 1. ročníka odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk – slovenský jazyk. Jej najväčšou…