Fantasy na iný spôsob

Nina Protušová je mladá študentka, ktorá išla za svojím cieľom a výsledok jej snaženia môžete nájsť na…