Dramaturgia študentského divadla očami Marcely Králikovej

Katedra kulturológie, Študentské divadlo VYDI a nakoniec Univerzitný tvorivý ateliér UKF. Tri inštitúcie, v ktorých prieniku sa od…