Miroslav Kohút: „Práca v spravodajstve je adrenalín“

Je absolventom UKF v Nitre, študoval slovenský jazyk a geografiu a teraz pracuje v spravodajstve TA3 ako redaktor a moderátor. Miroslav…