Vo futbalovom derby uspela SPU

Najväčšia akcia Nitrianskych univerzitných dní 2014. Aj taký prívlastok dostal futbalový zápas medzi univerzitami, v ktorom…

NUD: Kinosála medzi múrmi

Väčšina z nás si pri slove  kino  predstaví zatemnenú sálu, popcorn a nekonečné rady sklápacích sedadiel. Ale…

Vo volejbale bola úspešnejšia UKF

V rámci Nitrianskych univerzitných dní 2014 sa vo štvrtok 24. apríla konal volejbalový zápas medzi Univerzitou Konštantína…