Kričí za tých, ktorých hlas nikto nepočúva

Nie mnoho študentov svoj voľný čas venuje vskutku veľkorysým aktivitám, ktorých cieľom je v prvom rade pomôcť.…