Začína paralympiáda: Športovcom patrí rešpekt a pozornosť

O tom, že šport patrí k celosvetovým fenoménom, nemusíme polemizovať. Vyhľadávajú ho masy ľudí bez ohľadu na rasu,…