Kontrast svetov

Pôvodne francúzska ľúbostná novela ožila v apríli v priestoroch Univerzitného tvorivého ateliéru FF UKF. Členovia študentského divadla VYDI predviedli…