Pozor na štipendiá

V 21. storočí je život taký jednoduchý. Pomocou internetu si človek môže objednať jedlo, šaty, vyplatiť účty či udržiavať…