Ako písmo odzrkadľuje našu osobnosť

Určite sa už väčšina z nás stretla s rozličnými poznámkami k nášmu osobitému štýlu písania rukou. Niektoré pripomienky nám…