Samuel Spišák: Dedko reprezentuje hodnoty, ktoré by som chcel vyznávať

Hosťom tohtoročných Kultúrnych potuliek bol mladý herec a začínajúci režisér Samuel Spišák. Beseda, organizovaná študentmi kulturológie, sa…

Opäť prichádzajú Kultúrne potulky, s nimi aj zaujímavý hosť

Katedra kulturológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so študentmi organizuje v rámci študentského projektu KULTÚRNE POTULKY šiesty…