Objatie ruší zajatie

„Dobrý deň! Už vás dnes niekto objal?“ Túto otázku si 6. mája vypočuli stovky, ba až tisíce…