Hráči medzi nami…

Každý z nás si občas vyrazí do podniku kúpiť cigarety alebo posedieť v spoločnosti priateľov. Čas od času…