Študentská kvapka krvi na vlastnej (cudzej) koži

V utorok 28. apríla skoro ráno sa nám vstávalo ťažko. Hnala nás však myšlienka pomoci blížnym,…