Šport pri tyči

Každý mladý človek potrebuje pre svoj psychický a aj fyzický vývin dostatok pohybu. Na mysli máme akékoľvek príjemné rozptýlenie,…