Čo prinesie študentom spolupráca UKF so združením PONK?

Nemáš žiadne praktické skúsenosti vo svojom odbore? Chceš ich získať, no nevieš kde? Rád by si…